Dette blir dyrt

60 poster i den nye byrådsplattformen medfører utgiftsøkninger for det nye byrådet.