• EKSKLUSIVT INTERVJU: Megan Klamaitha Konyo (til v.) og Hermine Myhrvold Brunner skal spørre fredsprisvinnerne om de har noen viktige rollemodeller, når de får muligheten til å stille dem et spørsmål på barnas fredsprisfest i morgen. Runar Eknes Paulsen og Negusse Ashiya Berhe skal være med og lede festen. FOTO: Eirik Brekke

De skal intervjue Malala i morgen