• PASSE PÅ: - Vi er ikkje livvakter, men omsorgspersonar, seier Trond Fauske, som er med i ei nyoppretta gruppe helsearbeidarar som skal sikre betre handtering av utagerande pasientar i Helse Bergen. Der er òg Merete Misje med. Prosjektleiar Tone Hepsøe til venstre. FOTO: Ørjan Deisz

Skal takle vanskelege pasientar

Haukeland har etablert ei ny gruppe vakter med helseutdanning, som skal takle utagerande pasientar.