• KRYMPER: Selv om Hardangerjøkulen fremdeles er landets femte største isbre, kommer stadig mer av grunnfjellet frem. FOTO: HELGE SUNDE

Hardangerjøkulen minker

Snøsmeltingen er tilbake for fullt.