• TRUSLER: I februar fikk forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen en e-post fra de tillitsvalgte i Marinejegerkommandoen. I brevet skal det ha blitt varslet om at sjefen for spesialoperasjonsavdelingen, Karl Egil Hanevik, truet de ansatte med telefonavlytting dersom de motsatte seg planene om sammenslåing av de norske spesialstyrkene. FOTO: SCANPIX

Spesialstyrkesjef sentral i varslingssaken

Mannen som blir beskyldt for å ha truet marinejegerne med telefonavlytting, er sjef for de norske spesialstyrkene i Forsvarsstaben.