• DØDSULYKKE: Karsten Stall Osmundsen døde i trafikkulykken i Hjelmåstunnelen. Føreren av bilen som kolliderte med ham kjørte i narkrus. FOTO: Erlend Spurkeland (arkiv)

Færre tatt for promillekjøring

Det er en stor nedgang i bilister som er tatt for promillekjøring i Hordaland til nå i år. I motsetning til i resten av landet.