• HØYTIDELIG: Velkomstseremonien startet med en akademisk prosesjon, etterfulgt av tale fra rektor Dag Rune Olsen. FOTO: RUNE NIELSEN

Satte startskuddet for det nye studieåret

Nyinnvidd UiB-rektor Dag Rune Olsen oppfordret de ferske studentene til refleksjon.