Fjord 1 fuska ikkje

Tide tok feil. ESA har avgjort at Fjord1 ikkje fuska då selskapet vann eit anbod for tre år sidan.