• FÅR PLAGER: Elever i denne klassen klager på hodepine og uro i klasserommet. Foreldrene mener rommet er for trangt for de 29 elevene, men har ikke fått medhold i sine klager. FOTO: TOR HØVIK

Krangler om trangt klasserom

Elevene får hodepine av å være i det trange klasserommet på Smørås skole. Foreldrene har klaget en rekke ganger, men blir foreløpig ikke hørt.