Korleis er livet inni denne lydbobla?

Lars Nyre: Kort oppsummert så er livet i bobla stille og fredeleg, isolert frå andre folk, og ganske sjølvsentrert.