- Norge har verdens strengeste og beste genteknologilov. Derfor er det sørgelig at regjeringen nå for første gang tillater at gen­modifiserte matvarer kan havne på norske tallerkener gjennom næringsmidler eller via dyr som har spist genmanipulert fôr, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er én av 16 norske organisasjoner som er med i Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

Kursendring?

- Statsråden sier at norske forbrukere uansett er skeptiske og vil være sikret valgfrihet gjennom merking av produktene?

- Dette er å skyve ansvaret over på forbrukerne. Her må føre var-prinsippet være avgjørende. Regjeringen burde heller brukt muligheten den har til å forby disse maistypene her i landet, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundets leder frykter at avgjørelsen er første skritt på veien mot et linjeskifte som på sikt vil føre til mer giftig mat på norske middagsbord.

Klima— og miljøminister Tine Sundtoft tilbakeviser dette.

Søknader i kø

- Regjeringen ønsker at gen­teknologi skal brukes på en samfunnsmessig forsvarlig måte slik at vi ikke løper en uakseptabel risiko. Derfor bygger vår GMO-politikk på genteknologiloven og en føre var-tilnærming, sier hun.

Miljødirektoratet merker nå et økende press fra Monsanto og andre selskaper som søker om godkjennelse av genmodifiserte organismer og -produkter. Norske myndigheter må behandle alle søknader som blir godkjent av EU. Det er kravene i den norske genteknologi­loven som avgjør om et produkt får godkjennelse her i landet. Hensyn som skal ivaretas, er samfunnsnytte, helse, miljø og etikk.

- Vi har i overkant av 40 slike søknader til behandling nå, opplyser seniorrådgiver Diem Hong Thi Tran i Miljødirektoratet.