• Denne broen fra siste del av 1700-tallet lå omtrent der Litleåsveien begynner. Håbroen ble sprengt vekk i forbindelse med den store kanaliseringen av Åsamyrane. Planen var at områdene i Midtbygda skulle bli godt jordbruksland, i stedet endte man opp med et kjøpesenterområde og motorvei. Dette bildet med folk og en BNT-buss oppå broen, er trolig et av de siste som ble tatt før den ble sprengt bort i 1960. FOTO: Foto: Magnus Lundekvam. Utlån: Ole Dan Lundekvam

Den «gamle miserable Vei»

Nå er det traseen for Bybanen til Åsane som diskuteres, men veiene nordover har en lang historie.