Lagar film for å lokka fagfolk til Austrheim

Flatøy-firma fekk jobben.