Dette sier utredningene

Statnett og BKK har i flere utredninger pekt på at kraftlinjen gjennom Hardanger ikke løser problemene vest for Samnanger.