- Kan skape farlige situasjoner

Politiet rykket til løst kumlokk på Danmarks plass.