Lettet over gransking

Bodil Knutsen håper det kan hjelpe andre at fylkeslegen undersøker behandlingen broren fikk før han ble drapsmann.