— Vi er dypt uenige i bevisvurderingen, sier Bertelsens forsvarer, Arvid Sjødin.

Ankesaken mot tidligere den tidligere dommeren i Bergen tingrett starter i dag i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

— Han har forventninger til at han denne gangen vil få en rettferdig avgjørelse, sier Sjødin.I juli i fjor falt dommen i Oslo tingrett, som var på 123 sider. Bertelsen ble fradømt retten til å praktisere som dommer. Da hadde han vært suspendert siden året før.

Til tross for de mange konfliktene Bertelsen hadde vært involvert i på arbeidsplassen, ville han tilbake i jobben som dommer i Bergen tingrett.

En enstemmig Oslo tingrett kom imidlertid til at lovens avskjedsvilkår var oppfylt, ved at Bertelsen gjentatte ganger hadde krenket sine tjenesteplikter.

- Første av sitt slag i Norge

Bertelsen selv bestred store deler av det dommer Torkjel Nesheim la til grunn for sin kjennelse i dommen, og sa til BT at han reagerte på at Oslo tingrett festet litt til alle premisser som er lagt av hans tidligere arbeidsgiver.

— Denne dommen innebærer at en dommer har et svakere stillingsvern enn en vanlig arbeidstaker, sa han etter den knusende dommen.

Bertelsen har siden han startet som tingrettsdommer i 1994 blant annet blitt beskyldt for å være kvinnefiendtlig og nedlatende overfor parter i retten. Han har og har vært anklaget for ikke å holde arbeidstiden. Selv har han avvist enhver kritikk.

— Det er en meget spesiell sak, og den første av sitt slag i Norge. Man kan se konturene av at det er den utøvende makt som har fjernet en med dømmende makt fra sin stilling, sier Sjødin.

- En uheldig praksis

Det var justisdepartementet som i juli 2012 varslet avskjedssaken mot Bertelsen.

— Ved at departementet også forberedte saken for tingretten, er han ikke dømt av sine likemenn, sier forsvareren.

Sjødin mener at på tross av at det var en enstemmig tingrett som dømte ham, strider det mot internasjonal rett at den utøvende makt ved justisdepartementet bidro til forberedelsene til saken.

— Det er en veldig uheldig måte å gjøre det på. Internasjonal rett sier at man kun skal dømmes av sine egne. Saksbehandlingen forut for rettssaken er også en del av saksbehandlingen, sier Sjødin, som mener Norge må etablere retningslinjer som er i tråd med dette.

- Forsvareren tar feil

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs vil i løpet av de åtte dagene som er satt av til saken hevde at dommen fra tingretten er riktig.

På spørsmål om dommen mot Bertelsen strider mot internasjonal rett, svarer han følgende:

— Det er domstolene som har avskjediget Bertelsen, ikke den utøvende makt. Dette er vi bare uenige om.

Flere bergensadvokater og politiadvokater skal vitne i rettssaken mot Bertelsen, i tillegg til sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen tingrett.