• PENGESTRØM: For hver prosent Høyre økte i oppslutning, fikk de mellom 2 og 2,5 millioner mer i statsstøtte. Det blir penger av slikt, kan generalsekretær Lars A Ryssdal konstatere. FOTO: HÅVARD BJELLAND

80 millioner mer, men ikke sjampis i Høyre

Det gode valget i fjor høst gir Høyre 20 millioner kroner mer i statsstøtte hvert år.