• (1/2)
    STATSMAT: Her set jerven til livs fôr som Statens naturoppsyn har lagt i automaten der bildet er teke frå. FOTO: Avlsprogrammet, NINA

Jerv forsyner seg av fjellrev-fôret

Upopulær Vidda-gjest snyltar på statsfôra fjellrev.