• (1/3)
    FULL FYR: Brannvesenet forsøker å stanse flammane. FOTO: GEIR ARNE EIKEMO

To sommarhus brant ned

Brannfolk måtte ta båt til veglaus gard.