• TIL ANGREP: Fotografiet viser ørna som flyg lågt over utegangarsauene hans og to nyfødde lam som ligg på bakken. FOTO: PRIVAT

Her går ørna til angrep

Her prøver kongeørna seg på lamma til bonde Rune Indrebø i Vadheim. Men denne gongen lukkast ho ikkje.