• I SENK: Sjøforsvaret nyttar Bjørnafjorden til opplæring og øving, I februar 1992 blei den utrangerte ubåten KNM "Kinn" senka med vilje på rundt 600 meters djup i fjorden. Arkivfoto: Rune Nielsen

Marineskyts mot gigantbrua

Flytebru over Bjørnafjorden er ei heit potet for forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Sjøforsvaret kjempar for å ha øvingsområdet sitt i fred.