Nei til kommers i kirketårn

En kirke på Møre lot seg friste til å leie ut tårnet slik at det påkoplet en mobilantenne.

  • Ragnhild Hov
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ti år gammel

Men nå advarer Kirkerådet de lokale menighetene mot å skaffe seg ekstra inntekter ved å bruke tårnene som mobilantenner.Mobilantenner passer ikke i kirketårn, skriver Kirkerådet i et brev som nå er sendt som rundskriv til alle landets biskoper og til Kirkens arbeidsgiver— og interesseorganisasjon.

Ja i Volda

Bakgrunnen er at biskopen i Møre i fjor sa ja til at en teleoperatør fikk leie ut kirketårnet i Volda slik at selskapet kunne installere en mobilantenne i tårnet. Som gjengjeld kunne kirken i Volda innkassere leieinntekt på mellom 15 og 20 000 kroner årlig for installasjonen.

Installasjonen vekte såpass oppsikt at Kirkerådet i ettertid på et prinsipielt grunnlag ønsket å få utredet om hvordan og hvorvidt kirketårn og kirkebygg kan være en inntektskilde for kirken.

Hovedregelen er at kirker ikke skal nyttes til kommersielle formål, men regelverket gir unntak for utleie til konserter og liknende arrangement.

Symbolverdi

— Men vi synes det er grunn til å være svært varsom med å sette opp mobilantenner og liknende installasjoner på et kirkebygg fordi det kan svekke symbolverdien og egenarten som kirkebygget har, sier Per Morten Berge, kirkekonsulent i Kirkerådet.

Han peker på at selv om mange kirketårn ligger høyt og fritt til, kjenner han foreløpig konkret bare til at det ene tilfellet i Volda der tårnet er leid ut og påmontert mobilantenne.

I brevet fra Kirkerådet blir det pekt på at selv om mobilantenner kan være små og nesten usynlige, gjør de likevel noe med kirketårnet som symbol. Som et sakralt symbol bryter kirketårnet med det horisontale på stedet og peker oppover som en påminnelse om det hellige. Rådet mener en mobilantenne kan redusere dette symbolet slik at det bare blir noe praktisk og nyttig.

— Mange kan ikke lenger se på installasjonen som noe rent praktisk, men som et symbol på at selv kirkebygg bidrar til å bekrefte kommersialiseringen i samfunnet, heter det i brevet.

Ingen i Bjørgvin

Jens Meyer som i Bjørgvin bispedømme har ansvaret for å godkjenne kirkebygg og kirkegårder opplyser at han forløpig ikke har fått noen forespørsler om å montere mobilantenner i noen av kirketårne i kirkene i bispedømmet.

Publisert: