• FOR LITEN: Marie Raknes synes datteren, Ramona, er for liten til å være i barnehagen hele dagen. Men i Bergen finnes det ikke barnehager som har så kort åpningstiden at moren kan kombinere kontantstøtte med plass i barnehagen.

Får ikke i pose og sekk

Marie Raknes må takke nei til barnehageplass for datteren fordi barnehagene i Bergen ikke tilbyr så korte opphold at det kan kombineres med kontantstøtte.