• STRANDVIK KYRKJE: Mange sambygdingar deltok i gravferda. FOTO: odd nerbø

Fullsett kyrkje tok farvel med Marit (45) og Jon (60)

Tre born mista foreldra etter ulykka i Fusa.