— Å markedsføre et slikt tilbud tar tid. Målgruppen er ikke nødvendigvis så lett å nå, sier byråd for sosial, bolig og områdesatsing Eiler Macody Lund.

Onsdag var han til stede på offisiell åpning av MO-sentrene på Wergeland og Nesttun. Begge stedene har vært i drift siden 1. juli, men ventet til i dag med å klippe snoren.

LAR-utdeling fra i høst

Mens MO-senteret på Nesttun har registrert totalt 600 besøkende, har MO-senteret på Wergeland bare hatt 100 besøkende i samme periode. Det betyr i snitt 2,5 personer daglig siden åpningen 1. juli.

— Vi har bygget for fremtiden og tror at flere vil bli oppmerksom på tilbudet etter hvert. For å få dette til må vi ha ut mer informasjon til både pårørende og brukere, sier byråden.

MO-senteret på Wergeland er lagt til rette både for sosiale tilbud som musikk og matlaging, og medisinsk hjelp som sårstell. I løpet av høsten blir det også startet opp utdeling av LAR-medikamenter. Nesttun har allerede slik utdeling.

— Her er det ikke de tyngste rusavhengige som er målgruppen. Vi legger vekt på dem som har kommet litt lenger i prosessen, sier Macody Lund.

- Over all forventning

Avdelingsleder ved MO-senteret på Wergeland, Camilla Fonnes Haaland, er godt fornøyd med de to første driftsmånedene.

— Det har gått over all forventning. Vi har allerede knyttet til oss ti personer som får tett oppfølging fra oss. Folk er innom hver dag, og vi treffer målgruppen vår godt, sier hun.

Fonnes Haaland synes ikke at 100 besøkende i løpet av sommermånedene er lite.

— Å etablere et tilbud som dette vil alltid ta tid. Når vi i tillegg legger vekt på tett og personlig oppfølging synes jeg ikke dette er et dårlig tall, sier hun.

Møtte bymisjonen

Eiler Macody Lund har brukt mesteparten av dagen på rusarbeid. I morges møtte han Kirkens Bymisjon for å diskutere situasjonen rundt Korskirken. Byråden har tidligere uttrykt bekymring over at så mange av de frivillige hjelpetiltakene er samlet på et sted.

— Vi har bedt Kirkens Bymisjon om å ta større ansvar for uteområdene rundt tilbudene de driver. Det er svært krevende for dem som driver forretninger i dette området når trafikken rundt Korskirken blir så stor, sier Macody Lund.

Han har nå invitert bymisjonen til et samarbeid rundt det nye MO-senteret som skal ligge i Åsane-området. Byråden har også utfordret stiftelsen til å vurdere tiltak rundt de to eksisterende MO-sentrene.

— For oss er det viktig å unngå at det gjøres dobbelt arbeid. Derfor ønsker vi et tett samarbeid slik at kommunens tilbud og tilbudet til de frivillige organisasjonene supplerer hverandre, sier han.

Daglig leder i Kirkens Bymisjon Leif Jarle Theis er enig i at det er viktig med et tett samarbeid. Han er også positiv til å etablere tilbud i nærheten av MO-sentrene.

— Vi kan for eksempel bidra til å etablere møtesteder, drive oppsøkende helsearbeid og hjelpe med transport ut til bydelene. Kirkens Bymisjon har stor tilgang på frivillige, sier Theis.

Han forstår at mange er frustrerte på grunn av situasjonen rundt Korskirken.

— Kirkens Bymisjon er åpen for å vurdere plasseringen av hjelpetiltakene våre, men så lenge brukerne våre holder til i dette området vil vi også være der, sier Theis.