• EN STYRKE: - Politiet burde se positivt på å involvere andre i å jobbe for sin agenda. Det kunne gjort både politi og vektere bedre i stand til å forebygge og avdekke kriminalitet, sier Martin Nøkleberg, student ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). FOTO: HANS O TORGERSEN, AFTENPOSTEN/ ANDREAS HENSCH LUNDE, SCANPIX

Politidøren på gløtt for vektersamarbeid

Masterstudent Martin Nøkleberg mener mer samarbeid mellom politi og vektere i Bergen kunne gitt en tryggere by.