Påkjørt av egen bil

Lå og ropte på hjelp i 45 minutter.