KrF nekter å gi opp Bryggen

Publisert Publisert

KrFs gruppeleder Marita Moltu følger lojalt opp om byutviklingsbyråd Filip Ryggs linje i bybanesaken. Hun har ikke gitt opp håpet om bybane over Bryggen. - Vi må gå noen runder til, sier hun.

  • Vi har fortsatt troen, sier gruppeleder Marita Moltu (KrF).

Høyres nei til bybane over Bryggen har slått ned som en bombe i rådhuset i Bergen. Nå er det kun KrF av byrådspartiene som ønsker den løsningen. Minipartneren med fire bystyrerepresentanter mot Høyres 25 har likevel ikke gitt opp troen.

— Jeg håper fortsatt på en Bryggen-løsning. Hvis vi kan tenke litt kreativt med de andre partiene, finne en alternativ løsning, så hadde det vært kjekt. Selv om vi ikke er sikker på om det går, så har vi ikke gitt opp håpet ennå, sier Moltu.

Hun er helt på linje med byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) som har signalisert at Høyres nei kan sette finansieringsplanen i fare.

Tror på dialog

- Hva er det som gjør at du fortsatt har håp?

— Jeg har tro på dialog mellom partiene og få på plass mer kunnskap. Å snakke sammen og bruke tid på prosessen er alltid positivt.

- Hva slags kompromiss ser du for deg kan sikre en bybane over Bryggen?

— Jeg tenker at det med batteridrevet bybane er en spennende tanke, sier Moltu, som selv har kjørt batteridrevet bybane i Jerusalem.

— I KrF har vi lyttet til et samlet fagmiljøs anbefaling. Når de sier at tunnelalternativet ikke er sikkert og anbefaler Bryggen, så veier det tungt for oss. Når de i tillegg har snakket om å få til batteridrevet bane over Bryggen, må det være en god løsning for dem som ikke ønsker disse monstermastene. Dette momentet har ikke kommet godt nok fram, fortsetter Moltu.

- Hva tenker du om at Høyre ikke lytter til det du mener et samlet fagmiljøs anbefaling?

— Det er noe de får stå for, som jeg ikke skal legge meg opp i.

Trenger flere runder

Gruppeleder Moltu er derimot helt klar på at dagens tunnelalternativ ikke er en forsvarlig løsning.

— Hele saken sier at det er risikofullt å gå for denne løsningen. Til og med byantikvaren er med på det. Jeg føler meg ikke trygg på denne varianten per i dag i alle fall. Vi trenger et større grunnlag for å være trygg på at dette går.

— Vi må gå noen runder til rett og slett.

- Hva betyr dette?

— Vi må vente til byrådet har landet saken. De jobber sammen med fagmiljøet for å finne ut hvordan en slik løsning skal realiseres.

Frykter Bergen vil tape

I KrF Bergen stiller en seg lojalt bak byråd Filip Ryggs positive Bryggen-innstilling. En annen av «filiperne» er bystyremedlem Trygve Birkeland.

— For KrF sitt vedkommende så vil vi være pådriver for realiserbare løsninger som sikrer kontinuerlig bybane både mot nord og vest. Da er det viktig at vi får fram løsninger som er realiserbare i et overskuelig tidsperspektiv, sier Birkeland.

Han mener den én milliard kroner dyrere sentrumstunnelen truer Bybanens finansieringsmodell.

— Det er viktig at prosjektet ikke blir så dyrt at statlig medfinansiering kan utebli.

- Frykter du at det er i ferd med å skje nå?

— Jeg ser at vi beveger oss inn i en situasjon der det kan være en risiko. Da har Bergen tapt.

Etterlyser rett informasjon

- Har KrF med sin størrelse handlingsrom til å påvirke prosessen slik at en likevel kan få bybane over Bryggen?

— KrF har ofte hatt oppgaven med å være limet i sånne situasjoner. Men det viktige nå er at en får frem rett informasjon. Det viktige nå blir å få fram riktige kostnadskalkyler om hvor dyrt dette kan bli.

- Synes du Høyre har opptrådt uansvarlig i denne prosessen?

— Jeg vet ikke. Jeg vet ikke nok om hvem som har vært tilstede på behandlingen. Er det møtende bystyrerepresentanter? Men dette er noe Høyre må rydde opp i selv. Det er jo viktig at det er de folkevalgte representantene som frembærer sine meninger, sier Birkeland.

Publisert