• Hvis jeg skulle basert mitt standpunkt bare på BT sin dekning, ville jeg også støttet tunnelalternativet, sier SVs Tina Åsgård. Hun mener mange av motstanderne av Bybanen langs Bryggen ikke har satt seg godt nok inn i saken.

Tirsdag stemte 20 av Høyres 25 bystyremedlemmer for å legge Bybanen i tunnel. Det får Tina Åsgård (SV) til å reagere.

— Det er jo trist at Høyre nå ser ut til å alliere seg med bybanemotstanderne i Frp når det gjelder valg av trasé. Hvis dette blir stående, får vi en dårligere og dyrere løsning for byens befolkning, sier Åsgård, som sitter i bystyret for SV.

Hun mener det bør være et tankekors for Høyre at de som har jobbet mest med saken, som de som sitter i komité for byutvikling, ønsker dagløsning.

— Jeg oppfatter at en del av de som ikke ønsker bybane langs Bryggen, rett og slett ikke har satt seg godt nok inn i saken. Det gjelder både fordelene og ulempene med de ulike traséalternativene. Det er blitt en veldig rar offentlig debatt. Hvis jeg skulle basert mitt standpunkt bare på BT sin dekning, ville jeg også støttet tunnelalternativet, sier Åsgård.

- Har du noen eksempler på feilinformasjon fra media i denne saken?

— I helgen ble for eksempel et leserinnlegg i BT illustrert med en bybane som gikk mye nærmere bebyggelsen på Bryggen enn det som er planlagt. Men dette handler ikke bare om media - faktafeil preger også innlegg på internett. Da er det ikke rart at folk blir forvirret, og at mange er skeptiske til en slik løsning. Det har jeg faktisk full forståelse for, sier hun.

Asfaltalliansen gjenoppstått

Gårsdagens Høyre-vedtak er ikke bindende, men ment som et råd fra Høyres bystyregruppe til byrådet.

— Men for oss er det vanskelig å se at de nå kan konkludere annerledes, når flertallet var så tydelig som det var, sier Åsgård.

- Er dette en tapt kamp?

— Vi kommer til å fortsette å argumentere for dagløsningen. Og vi har mange gode argumenter. Men akkurat nå kan det se ut som den gode, gamle asfaltalliansen har gjenoppstått.

Flere fordeler

Åsgård mener en viktig fordel ved bybane gjennom sentrum er at det vil føre til en opprusting av bybildet.

— I tillegg får man etablert en sammenhengende sykkelvei gjennom Bergen. Ingenting av det får vi med tunnel. Med tunnelløsningen vil en sykkelvei kreve store trafikkomlegginger, slik at det er rimelig utenkelig at Frp vil støtte det. De er mest bekymret for bilistenes ve og vel, sier hun.

Utfallet av saken avhenger også av hvilket alternativ Arbeiderpartiet, med 19 bystyremedlemmer, går inn for.

— Nå skal ikke jeg forskuttere Ap sitt syn, men jeg ser at de fleste mediene mener partiet vil gå for tunnelløsning. Både gruppeleder og fraksjonsleder fra Arbeiderpartiet ønsker tunnel, og de har vel ikke så dårlig kontroll over egne tropper som Høyre, sier Åsgård.

BT uenig

Nyhetsredaktør i BT Tor Olav Mørseth avviser anklagene fra Åsgård.

— Jeg mener BT har hatt en balansert og ikke minst grundig dekning av saken. Over tid har vi gått inn og redegjort for fordeler og ulemper ved de forskjellige traséalternativene. Mye av diskusjonen har dreiet seg om Bryggen. Det er naturlig i en by som Bergen, hvor Bryggen har stor symbolsk verdi, sier Mørseth.

Han mener det ville vært problematisk dersom politikere kun skulle forholde seg til medienes dekning.

— Jeg regner med at byens politikere tar sine beslutninger på grunnlag av saksdokumenter og annen relevant informasjon, sier han og tillegger:

— Det er vel også naturlig å minne om at BT på lederplass har gitt støtte til Bybane over Bryggen.