Et samlet byråd er for første gang positiv til å gi karakterer til elever på barnetrinnet. Det kom frem under denne ukens byrådskonferanse.

— Vi ønsker å gjøre et forsøk med å gi karakterer til syvendeklassinger. Forsøket vil vare i ett år. Så vil vi se på resultatet før vi gjør et videre valg, sier skolebyråd Harald Victor Hove (H).

KrF har tidligere vært mot karakterer før ungdomsskolen, men sier nå de kan gå med på en slik forsøksordning.

— Vi er positive til dette og tenker det kan være en god tilvenning til ungdomsskolen, sier Marita Moltu (KrF), nestleder i oppvekstkomiteen

Hoves forslag er et resultat av at Høyre og Fremskrittspartiet programfestet karakterer fra femte klasse. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa senere at han ikke vil innføre karakterer på barnetrinnet, men åpnet for at kommuner kan gjøre forsøk. Det er en slik forsøksordning Hove ønsker å få til i Bergen.

— Vi mener dette er et spennende prosjekt. En viktig forutsetning er at det er et forskningsprosjekt, og at relevante og gode forskningsmiljøer evaluerer prosjektet i etterkant, sier han.

Vil samarbeide med Oslo

Byråden ser for seg at elevene kan få karakterer i matematikk, engelsk og norsk.

— Dette kan fungere som en tilvending til ungdomsskolen, slik at elevene kan få en mindre brå overgang. Vi tror også at karakterer kan gjøre elever mer engasjert.

Hove ønsker at ordningen skal være et samarbeid med Oslo, og at de to byene sammen skal søke godkjenning fra kunnskapsministeren. Neste uke skal Hove møte både Isaksen og skolebyråden i Oslo, Anniken Hauglie (H).

— Jeg er veldig positiv til å forsøke karakterer i syvende klasse, og skal nå vurdere om Oslo bør prøve dette, sier Hauglie.

Hun ser på et samarbeid med Bergen som en god måte å gjennomføre en prøveordning.

— Det synes jeg er en fornuftig måte å gjøre det på, spesielt med tanke på det vil gjøre en evaluering lettere. Jeg er åpen for en fellessøknad.

Hove tror det blir mulig med karakterer allerede fra høsten av.

— Vi må få på plass forskningsmiljøene, diskutere ulike modeller og klargjøre lærerne. Men ellers tror jeg dette er mulig å få til relativt raskt.

Skeptisk til forsøk

— Spørsmålet er om det er nødvendig å tilvenne barna til karakterer i syvende klasse. Vi mener tilvenningen kan skje på ungdomsskolen, ettersom det er først på videregående karakterene virkelig gjelder, sier Bjarne Mohn Olsvold, leder for Utdanningsforbundet Bergen. De stiller seg svært skeptisk til byrådens planer.

— Slik det er nå, er det mye god vurdering på barnetrinnet. Er målet med karakterer å kunne rangere elevene, er vi veldig negative. Er det et mål å gjøre vurderingen bedre, så finnes det andre måter, sier han.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (Fug) sender denne uken brev til kunnskapsministeren der de går kraftig imot karakterer før ungdomsskolen.

— Vi mener dette er en knapp måte å gi tilbakemelding på, og vi tror ikke elevene blir mer motivert til å jobbe, sier Elisabeth Strengen Gundersen, leder i Fug.

Hun er redd karakterer kan føre til et negativt forhold til læring og utdanning.

— Vår største bekymring er at karakterer i grunnskolen kun gagner skolesterke og konkurransedyktige barn.

Hva mener du om forsøksordningen?