Ifølge kommunen har mellomlederen benyttet tjenestebilen på flere private turer over en periode på tre år. Mannen skal blant annet ha kjørt kommunens bil fra Bergen til Spania og tilbake igjen, mens arbeidsgiveren ble belastet for drivstoffutgiftene.

Selv avviser mannen at han noen gang har brukt tjenestebiler på private reiser.

Sa opp jobben

Kommunen har anmeldt ham for økonomisk utroskap. Ledelsen mener han urettmessig har belastet arbeidsgiveren for drivstoffutgifter på 22.000 kroner.

- Misligholdet ble oppdaget i forbindelse med gjennomgang av bilbruken ved avdelingen. Vedkommende har valgt å si opp stillingen. Dette er nå en på-gående politisak. I denne saken har vi hatt en fullstendig gjennomgang av alle enhetens disposisjoner, sier kommunal— direktør Nina Mevold på byrådsavdeling for helse og omsorg.

I tillegg har lederen for samme avdeling sluttet i jobben, etter at kommunen opprettet personalsak mot ham. Etter det BT forstår var mannen ansvarlig for å holde kontroll med utgiftene til bil-parken.

- I det tilfellet har vi blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet. I og med at det dreier seg om en personalsak, vil jeg ikke kommentere den, sier Mevold. Vedkommende ønsker heller ikke å kommentere saken overfor BT.

- Grundig kartlegging

Mevold understreker at kommunen ser alvorlig på utroskapssaken, selv om beløpet er lite sammenliknet med den store underslagssaken som ble av-dekket i høst.

- Vi er veldig opptatt av at ledere og ansatte følger de interne retningslinjene for økonomiforvaltning, sier hun.

Det var i juni i fjor at kommunen mente å ha avdekket ureglementert bilbruk. Om lag to måneder senere ble politianmeldelsen levert.

- Vi hadde behov for å gjøre en grundig intern kartlegging før vi gikk til politiet, sier Mevold.

Anmeldelsen ble henlagt, men kommunen påklaget henleggelsen. Det førte til at statsadvokaten i Hordaland ba om at saken ble tatt opp igjen.

- Årsaken til henleggelsen var at det dreier seg om et lite beløp, og at forholdet ligger noen år tilbake i tid, sier politiadvokat Tore Johan Sørland i Hordaland politidistrikt.

Har vært til avhør

Saken er fremdeles til etterforskning.

- Vedkommende har vært til avhør, og erkjenner ikke å ha gjort noe straffbart. Dermed må vi avhøre vitner, undersøke om det finnes en kjørebok, og sjekke en del andre opplysninger, sier Sørland.

Det er ikke tatt ut siktelse mot mellomlederen, og han har derfor ikke fått oppnevnt advokat.

Mannen ønsker ikke å svare på spørsmål fra BT.

- Jeg har ingen kommentar, sier han.

Tidligere i høst ble det kjent at en annen mellomleder i kommunen har underslått mellom fire og seks millioner kroner over ti år. Også en annen kommuneansatt er anmeldt, for medvirkning. Saken er fremdeles til etterforskning.