• TO HENSYN: - Dette handler både om å lette presset på sykehusene og ta bedre vare på de kvinnene som må ta abort, sier Laila Marie Reiertsen, som spør helseministeren når saken kan løses.

Spør helseministeren om abortreform

Stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (Frp) vil ha fart på arbeidet med å få aborter ut av sykehus.