Her øker arbeidsledigheten mest

Trivselsfylket sliter.