Væpnet aksjon

Politiet rykker ut i en væpnet aksjon i Åsane.