• (1/8)
    DRO TIL BYEN: Her svømmer hvalflokken rett utenfor Bergen sentrum. Hvalene spredte seg i et stort område, fra Sandviken inn mot Nordnes. FOTO: VEGAR VALDE

Hvalene inntok Bergen sentrum

En flokk med minst 50 grindhvaler dro på søndagstur til Bergen sentrum.