• (1/4)
    TØMMES: Kranbilen kan løfte 80 tonn, me. FOTO: ARNSTEIN KARLSEN

- Veien tålte ikke kranbilen

Kranbilen på 48 tonn endte utfor veien, gikk rundt og havnet i elven i Granvin. I natt skal den løftes opp.