Vil ha overgrepssiktet ordfører tilbake på jobb

Arbeiderpartiet i Våga ønsker Rune Øygard tilbake som ordfører så raskt som mulig. Det ble bestemt på et styremøte i Vågå Arbeiderparti i helgen.