• MILJØFIENDTLIG MILJØTILTAK: Å sette inn flere dieselbusser for å frakte folk som vanligvis kjører bensinbiler, vil gi langt større NO<sub>2</sub>-utslipp. Fire av fem busser som kjører i Bergen, går på diesel. Skyss prøver å bruke de 81 gassbussene mest mulig i sentrum, men nesten all ledig kapasitet finnes på forurensende dieselbusser. FOTO: TOR HØVIK

Datokjøring gjør vondt verre

En dieselbuss slipper ut like mye NO2 som 300 bensinbiler. Derfor vil datokjøring bare gjøre luftkvaliteten i Bergen verre, mener forskere.