• TRYGT: Generalsekretær John Eirik Laupsa sier at mikroflyvning er en trygg luftsport i Norge. Bildet er fra et ulykke i Stryn, der pilotene ble lettere skadet. FOTO: Oddleiv Apneseth (arkiv)

- Vi kan ikke slå oss til ro med dødsulykker hvert fjerde år

Norsk Luftsportsforbund nedsetter granskningskommisjon i samarbeid med Luftfartstilsynet.