Kyrre Lind er medforfatter av denne artikkelen. Er programsjef i Leger Uten Grenser og har jobbet med organisasjonen i Nigeria, Uganda, Etiopia, Libanon, Pakistan og Bangladesh.

Alan Lefebvre er medforfatter av denne artikkelen. Er koordinator og logistiker for Leger Uten Grenser, og har blant annet gjort hjelpearbeid i forbindelse med et Ebola-utbrudd i Uganda.