Rapport med sterk kritikk av barnevernet i Samnanger

Barnevernet og barnevernsleiaren i Samnanger får sterk kritikk i granskingsrapport.