- Råkjører holdt på krasje med ambulanse under utrykning

Ambulansen måtte bråbremse for å unnga frontkollisjon.