• KONSESJON: Slik kan det bli seende ut på Lutelandet når vindkraftanlegget etter planen står ferdig i 2015. I dag innvilget NVE konsesjon til Lutelandet Energipark AS. FOTO: FOTOMONSTASJE: VESTAVIND KRAFT

Nå kommer vindmøllene til Fjaler

Lutelandet har fått konsesjon for bygging av et vindkraftanlegg. Den første testturbinen kan stå klar neste år.