Lekkasje ga alarm på Haakonsvern

Ein liten lekkasje i ein kjølemaskin førte til full utrykking.