Her kjører de ulovlig i bybanesporet

Her i Agnes Mowinckels gate ved legevakten kjører flere bilister ulovlig i bybanetraseen fra Lars Hilles gate mot Fjøsangerveien.