• NAUDMAT: - Utan insekt vil det bli 40 prosent reduksjon i avling av frukt og bær. Difor er det så viktig å halda liv i biene, seier birøktar Jan Sigve Særsten. På grunn av den kalde våren risikerer biene å døy i bikubane og treng no naudmat i form av dyrt økologisk sukker som Særsten blandar ut med vatn på den store tanken. FOTO: LENA VERMEDAL

Må mate svoltne bier

Jan Sigve Særsten må kjøpa sukker i dyre dommar for å hindre at biene svelt i hel. Eit nytt uår for birøktarane kan truga fruktdyrkinga i Hardanger.