Utlendinger bidro til bergensk folkevekst

Utlendinger flytter til Bergen som aldri før, viser Statistisk sentralbyrås ferske befolkningsstatistikk. Antallet bergensere fortsetter å øke kraftig.