Fruktbare Vestlandet

Det er ikke bare frukttrærne som blomstrer på Vestlandet. Også vestlandskvinnene blomster og det gjør trolig også kjærlighetslivet. I hvert fall fødes det flere barn langs kysten enn landsgjennomsnittet.