Tøvær i Høyanger

Hydro lovar sterkare innsats for å skaffe nye arbeidsplassar til Høyanger. Ordføraren dreg tilbake trugsmålet om å trekkje seg frå heile omstillingsarbeidet.